Logo Fellingsbro folkhögskola

Fortbildning för handledare

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 12

Kurslängd: 3 dagar

Kurstid: Kursen ges inte under 2020

Ansökan: Senast 23 augusti per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Ange kontaktuppgifter till deltagaren samt faktureringsadress. Ett urval baserat på geografisk spridning kommer att göras till de 12 platser vi har. Besked om plats ges omkring fyra veckor innan kursstart.

Kostnad: Egenavgift 950 kr + moms (inkl. lunch och fm/em fika samtliga 3 dgr).

 

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Hösten 2019 erbjuder Fellingsbro folkhögskola i samarbete med Sandahl Partner en tredagars fortbildning för tolkar med en tidigare genomgången handledarutbildning.

Målgrupp

Verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar som är utbildade handledare.

Innehåll

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.

Kursens mål

  • att bli påfylld och stärkt i sin handledarroll
  • att öva coaching och olika former för feedback
  • att utveckla det personliga ledarskapet för att bättre kunna se sitt arbete utifrån

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolklärare, beteendevetare och diplomerad inom organisationspsykologi.