Logo Fellingsbro folkhögskola

Fördjupningskurs i handledning

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro

Utbildningsort: Örebro. Utbildningen ges på plats på Klerkgatan 16 om coronapandemin så tillåter.

Antal platser: 12

Kurslängd: 3 dagar

Kurstid: 13-15 oktober 2021

Ansökan: Senast 1 september per mejl till Karin Bäckgren (se kontakt nedan). Ange kontaktuppgifter till deltagaren samt fullständig fakturaadress. Ett urval baserat på geografisk spridning kommer att göras till de 12 platser vi har. Besked om plats ges omkring fyra veckor innan kursstart.

Kostnad: Egenavgift 1 000 kr (inkl. lunch och fm/em fika samt kopierat material.

Kursen ges under förutsättning att sökta medel erhålls.

 

Kontakt

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Hösten 2021 erbjuder Fellingsbro folkhögskola i samarbete med Sandahl Partner återigen en fördjupningskurs i handledning för tolkar med en tidigare genomgången handledarutbildning och erfarenhet av handledning.

Vem kan söka till kursen?

Kursen riktar sig till verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar som är utbildade handledare och har erfarenhet av handledning.

Vad ingår i fördjupningskursen för handledare?

Kursen ger konkreta verktyg genom teori och praktiska övningar, där det coachande förhållningssättet, kommunikationsstilar, rolltagning samt det inre ledarskapet sätts i fokus i handledningssammanhanget. Innehållet är kopplat till forskning om handledningsteori.                                                                         

Kursens mål

  • att bli påfylld och stärkt i sin handledarroll
  • att genom teori och praktiska övningar utveckla och fördjupa redan befintliga kunskaper och färdigheter
  • att utveckla det inre personliga ledarskapet för att bättre kunna se sitt arbete utifrån

Kursledare

Per-Olof Berzelius, leg. Psykolog och organisationskonsult

Karin Bäckgren, tolklärare, beteendevetare och diplomerad inom organisationspsykologi