Logo Fellingsbro folkhögskola

Lärare

Profilbild Anders Jörlemyr

Anders Jörlemyr

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Angela Björn

Angela Björn

Lärare / Elevassistent

Mejl
019-602 82 01

Profilbild Anneli Eriksson

Anneli Eriksson

Lärare

Mejl
0581-89 100 (växel)

Profilbild Anita Fredriksson

Anita Fredriksson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Anita Jonsson

Anita Jonsson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Anita Skoglund

Anita Skoglund

Lärare

Mejl
072-141 89 70

Profilbild Bertil Eliasson

Bertil Eliasson

Lärare / SYV Örebro

Mejl
076-792 91 11

Profilbild Ann Åhman-Eriksson

Ann Åhman-Eriksson

Lärare

Mejl
076-116 89 00

Profilbild Anna Liljenbring

Anna Liljenbring

Lärare

Mejl
070-861 98 48

Profilbild Anna Larsson

Anna Larsson

Lärare

Mejl
0581-891 00

Profilbild Annica Johansson

Annica Johansson

Lärare

Mejl
072-718 36 00

Profilbild Camilla Warnicke

Camilla Warnicke

Lärare, tjänstledig

Mejl
019-602 82 06

Profilbild Carine van Humbeeck

Carine van Humbeeck

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Cecilia Eriksson

Cecilia Eriksson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Charlotte Kankkonen

Charlotte Kankkonen

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Gunilla Osvaldsson

Gunilla Osvaldsson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Hanna Bergdahl

Hanna Bergdahl

Specialpedagog

Mejl
072-141 36 02

Profilbild Helena Sikh

Helena Sikh

Lärare

Mejl
019-602 82 05

Profilbild Ingela Palmgren

Ingela Palmgren

Lärare

Mejl
076-496 28 67

Profilbild Jenny Molin

Jenny Molin

Lärare

Mejl
019-602 82 07

Profilbild Jennifer Karning

Jennifer Karning

Lärare/Elevassistent

Mejl
0581-89 100 (växel)

Profilbild Johan Zimmermann

Johan Zimmermann

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Jonas Aronsson

Jonas Aronsson

Lärare

Mejl
0581-89 100 (växel)

Profilbild Josephine Willing

Josephine Willing

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Juliette Lejonord

Juliette Lejonord

Lärare

Mejl
0581-891 00

Profilbild Kajsa Gustafsson

Kajsa Gustafsson

Lärare

Mejl
070-860 62 62

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren

Lärare

Mejl
019-602 82 06

Profilbild Karin Hattne

Karin Hattne

Lärare

Mejl
019-602 82 06

Profilbild Karina Hane-Weijman

Karina Hane-Weijman

Lärare, tjänstledig

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Lena Ackesten

Lena Ackesten

Lärare

Mejl
070-648 65 72

Profilbild Linda Schalén

Linda Schalén

Lärare

Mejl
019-602 82 06

Profilbild Lotta Lagerman

Lotta Lagerman

Lärare

Mejl
070-202 35 54

Profilbild Maria Andersson

Maria Andersson

Bibliotekarie / Lärare

Mejl
0581-89 100 (växel)

Profilbild Maria Bleckur

Maria Bleckur

IKT-support / Lärare

Mejl
072-225 82 11

Profilbild Marie Janevski

Marie Janevski

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Marina Nyman

Marina Nyman

Lärare

Mejl
073-512 08 99

Profilbild Mats Ericsson

Mats Ericsson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Mikael Pettersson

Mikael Pettersson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Morgan Hermansson

Morgan Hermansson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Niclas Thörner

Niclas Thörner

Lärare

Mejl
072-143 30 19

Profilbild Nicolas Hane-Weijman

Nicolas Hane-Weijman

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Piruz Shojadoost

Piruz Shojadoost

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Olle Resmark

Olle Resmark

Lärare / SYV Fellingsbro

Mejl
072-143 22 35

Profilbild Sofia Strömberg

Sofia Strömberg

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Sonja Pincus

Sonja Pincus

Lärare

Mejl
019-602 82 03

Profilbild Stefan Larsson

Stefan Larsson

Lärare

Mejl
019-602 82 01

Profilbild Sten Tyrfors

Sten Tyrfors

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Tanja Dimentova

Tanja Dimentova

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Tore Karlsson

Tore Karlsson

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Ulla Raslöv

Ulla Raslöv

Lärare

Mejl
072-141 68 25

Profilbild Ulrika Mohlin

Ulrika Mohlin

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild Ulrika Nylén Törnström

Ulrika Nylén Törnström

Lärare

Mejl
0581-891 00 (växel)

Profilbild William Grönlund

William Grönlund

Lärare

Mejl
0581-89 100 (växel)