Logo Fellingsbro folkhögskola

Studerandeinflytande

Folkhögskolan är en demokratisk skolform där du som kursdeltagare kan påverka din studiesituation och även kursens/utbildningens innehåll och skolans gemensamma arbete. 

Du kan påverka genom att:

  • Samtala med mentor, lärare och övrig personal.
  • Vara aktiv i klassrådet genom att ge synpunkter och förslag.
  • Representera dina klasskamrater i studeranderådet.
  • Ta del av information om aktuella aktiviteter på skolan.
  • Delta i utvärderingar.

Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola blir du automatiskt medlem av studerandekåren. Det finns flera demokratiska arenor där du kan vara med och påverka: Klassråd, Studeranderåd, Enhetsråd och Skolråd. Skolan har som mål att de studerande utser skyddsombud och miljöombud.

Läs mer om deltagardemokrati