Logo Fellingsbro folkhögskola

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd tar du i första hand upp frågan med din kursföreståndare, därefter i fallande ordning med:

  • Biträdande rektorer

För Fellingsbro/Lindesberg:

Brita Nordqvist, 070-219 94 81

Mattias Ekström, 070-407 19 96

För Örebro:

Michael Karlsson, 076-695 05 70

  • Rektor

Torkel Freed, 076-695 08 09

  • Områdeschef Utbildning och arbetsmarknad

Ewa Lindberg, 019-602 63 08, 0722-09 11 90

  • Ordförande Regional tillväxtnämnd

Irén Lejegren, 070-663 19 75

Om du efter att ha kontaktat personerna ovan fortfarande tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan du begära att få ärendet prövat hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (fsr@folkbildningsradet.se).

Läs mer om studeranderätt och anmälan på Folkbildningsrådets webbplats