Logo Fellingsbro folkhögskola

Allmän kurs

Behörigheter

Det är skolans skyldighet att vid kursstart skriftligt och muntligt upplysa dig som studerande på Allmän kurs om förutsättningarna för behörighetsgivning. Kursföreståndaren bedömer i samverkan med berörda lärare och rektor när behörigheter kan utfärdas. Du har rätt till en studieplan, vilken utformas tillsammans mellan dig och din mentor.

Läs mer om behörigheter på Folkbildningsrådets webbplats

Studieomdöme

Vid kursstart är det skolans skyldighet att informera dig såväl skriftligt som muntligt om de kriterier som gäller för omdömessättning. Kursomdömen fastställs inför terminsslut. Det pedagogiska rådet, som består av pedagogisk personal, fastställer studieomdömen. Rådet är gemensamt ansvariga för det fattade beslutet. Du som studerande har möjlighet att överklaga beslutet till rektor, som beslutar om frågan ska tas upp till förnyad prövning av det pedagogiska rådet. Beslut om förändring kan endast beslutas av det pedagogiska råd som fastställt det tidigare omdömet. Ett omprövat beslut kan inte överklagas.

Du som studerande har möjlighet att begära att ett omdöme inte delges men bevaras av skolan för att kunna lämnas ut senare. 

Läs mer om studieomdömen

Intyg

När du nått behörighet och fått ett studieomdöme har du rätt att få ett intyg, Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier.