Teckenspråkstolk- och Dövblindtolkutbildning
Yrkesinriktad utbildning förlagd till Örebro

Bokstäver teckenspråkstolk

MÅLGRUPP
Vänder sig till Dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

SYFTE
Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Bokstäver dövblindtolk

INNEHÅLL
Termin 1-4 får du grundläggande utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap, psykologi, dövstudier samt röstträning.

Termin 5-8 får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik m.m.), svenskt teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (fackspråk och vetenskapligt skrivande), psykologi, samhällskunskap, engelska (kommunikation och terminologi) och röstträning. En hel del gästföreläsningar kopplade till de ämnen du läser ingår. Dessutom ingår praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i landet.

INTRÄDESKRAV
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudagar med praktiska och teoretiska tester.
För antagning krävs ej förkunskaper i teckenspråk. För dig med goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk finns möjlighet till en förkortad studiegång.

ANTAGNINGSFÖRFARANDE
Intervjuer med sökanden samt praktiska och teoretiska tester kommer att genomföras. Plats, tid och mer information kommer att skickas till dem som kallas till intervju.

UTBILDNINGENS LÄNGD
4 läsår

UTBILDNINGSPLATS
Örebro, Klerkgatan 16

LÄSÅRSTIDER
Nuvartande läsår 2016/2017
Höstterminen: 2016 08 22 - 2016 12 16
Vårterminen: 2017 01 09 - 2017 06 16

Lov: vecka 44, sportlov v 8, påsklov v 15

Kommande läsår 2017/2018
Höstterminen: 2017 08 16 - 2017 12 19
Vårterminen: 2018 01 08 - 2018 06 15

Lov: vecka 44, sprotlov v 8, påsklov v 13

ANTAL PLATSER
25

SISTA ANSÖKNINGSDAG
1 maj

ANSÖKAN
Sök direkt i webbformulär
eller
Hämta ansökningsblankett för utskrift här (pdf)

Bifoga ansökan till Tolkutbildning:
Personbevis, kopior av skolbetyg samt kopior av anställningsintyg/betyg. Personligt brev med foto.

KONTAKT
Helena Sikh: 019-602 82 05 e-post
Filialens växel: 019-602 82 00

BOENDE
För boende i Örebro se Örebro kommuns hemsida www.orebro.se

Vi kan (i mån av plats) erbjuda internatsboende på Fellingsbro folkhögskola
(3,5 mil från Örebro).
Är du intresserad av detta och har blivit antagen så hör av dig till folkhögskolan, 0581-89 100.

 
 

E-post:
fellingsbro.fhsk@folkbildning.net

Webbansvarig:
malena.carlson@folkbildning.net

Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 71 Fellingsbro

Telefon: 0581-891 00
Fax: 0581- 62 38 01
Besöksadress:
Bergsvägen 2