Logo Fellingsbro folkhögskola

Teckenspråkskurser distans Teckenspråk Lättläst

Man sitter framför dator på arbetsrum och för ett videosamtal på teckenspråk.

Utbildningsort: Distans, närträffar i Örebro

Antal platser: 12 per nivå

Kurslängd: Hösttermin 15 veckor, vårtermin 17 veckor.

Omfattning: Kvartsfart

Kurstid:

HT 2020-08-17 - 2020-12-18

(nivå 1 och 3)

Närträffar:

  • 21 augusti
  • 2 oktober
  • 6 november
  • 11 december

VT 2021-01-11 - 2020-05-21

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till HT 2020 är 1 maj. Ansökan till HT öppnas 15 februari 2020.

Sista ansökningsdag till VT 2021 är 1 december. Ansökan till VT öppnas 31 oktober 2020.

Kontakt

Profilbild Johan Zimmermann

Johan Zimmermann
Mejl
019-602 82 00 (växel)

Till ansökan

Målgrupp

Kurserna riktar sig primärt till privatpersoner som vill lära sig eller utveckla sitt teckenspråk.

Syfte

Syftet med kursen är att förbättra din förmåga att förstå och kommunicera på svenskt teckenspråk.

Kursinnehåll

Vi erbjuder fyra distanskurser på fyra olika nivåer med vardera fyra fysis­ka närträffar. Närträffarna omfattar 1 dag/månad. Du förväntas lägga ner ungefär fem timmar/vecka utöver ti­den för närträffarna. Du har kontakt med din teckenspråkslärare varje vecka via e-post, livechat och lärplattformen Office 365. Du förväntas ha en egen dator med webbkamera när du arbetar hemifrån. Mer information om tekni­ken och program/plattform får du när du blivit antagen.

Antagningsvillkor

Minimiålder 18 år.

  • Nivå 1: Inga förkunskaper.
  • Nivå 2: Kan handalfabetet, siffror, presentera sig själv och berätta om sin familj.
  • Nivå 3: Kan presentera sig, sin familj och sina intressen och föra ett enkelt samtal kring närmiljön.
  • Nivå 4: Klarar ett vardagligt samtal på teckenspråk och vill utveckla sin kommunikationsförmåga och öka sitt förråd av tecken.

Kostnader

Själva undervisningen är kostnadsfri. Kursdeltagarna betalar en materialavgift om 125 kronor/termin. Resekostnader till närträffarna och merkostnader för teknisk utrustning bekostas av deltagarna.

Ansvarig skolledare

Michael Karlsson

Distans betyder att du läser kursen mest hemma

och inte på skolan.

Målgrupp – Vem kan gå kursen?

Kursen är för dig som vill lära dig teckenspråk

och för dig som vill bli bättre på teckenspråk.

 

Nivå 1: Du behöver inte kunna något teckenspråk.

 

Nivå 2: Du kan handalfabetet, siffror,

kan berätta om dig själv

och berätta om din familj.

 

Nivå 3. Du kan presentera dig själv

presentera din familj

berätta om dina intressen

och teckna om vad som händer runt omkring dig.

 

Nivå 4: Du kan redan teckna på teckenspråk

och vill bli bättre på att prata med andra på teckenspråk

och lära dig flera ord.

 

Syfte – Varför ska du gå kursen?

För att lära dig förstå och använda svenskt teckenspråk.

 

Kursinnehåll – Vad lär du dig på kursen?

Det finns en kurs på varje nivå – sammanlagt fyra kurser.

Varje kurs träffas 1 gång i månaden

sammanlagt fem gånger.

Varje träff är en dag.

Resten av tiden jobbar du hemma.

Du behöver jobba hemma ungefär 10 timmar i veckan.

 

Varje vecka har du kontakt

med din lärare.

Ni använder e-post, chatt och ett program som heter Office 365.

Du behöver ha en egen dator med webbkamera.

Du får mer information om dator och program

om du får veta att du ska gå kursen.

 

Vad kostar kursen?

Kursen kostar inget.

Du måste själv betala dina resor

när vi träffas

och det din tekniska utrustning kostar.

 

Hur många platser finns det?

Det finns 12 platser på varje nivå.