Logo Fellingsbro folkhögskola

Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Teckenspråk

Studerande på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen övar på att tolka föreläsningar, Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 25

Kurslängd: 4 läsår

Omfattning: Heltid

 

Kurstid:

HT 2018-08-20 - 2018-12-21

VT 2019-01-07 - 2019-06-07

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 16

 

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 13 augusti

Kontakt

Profilbild Anita Fredriksson

Anita Fredriksson
Mejl
019-602 82 00 (växel)

Profilbild Karin Bäckgren

Karin Bäckgren
Mejl
019-602 82 06

Till ansökan

Målgrupp

Vänder sig till dig som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Syfte

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Kursinnehåll

Under termin 1-4 får du grundläggande utbildning i svenskt teckenspråk och du har en mentor som tillsammans med dig tar ansvar för din språkutveckling. På schemat finns dessutom svenska, samhällskunskap, psykologi samt dövstudier.

Under termin 5-8 får du utbildning i tolkning (praktiska övningar, yrkesetik m.m.), svenskt teckenspråk (grammatik och pragmatik), svenska (fackspråk och vetenskapligt skrivande), psykologi, samhällskunskap och engelska (kommunikation och terminologi). Dessutom ingår sammanhängande praktik på tolkcentraler/-bolag runt om i Sverige men även möjlighet till extra praktiktillfällen i samarbete med lokala aktörer såsom föreningar, skolor och myndigheter under de sista fyra terminerna. Under alla terminer ingår kontinuerlig röstträning och grupphandledning av leg. psykolog.

Inträdeskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Fullgod hörsel och syn. Deltagande i intervjudagar med praktiska och teoretiska tester.

För antagning krävs inga förkunskaper i svenskt teckenspråk. För dig med goda kunskaper i svenska och svenskt teckenspråk finns möjlighet till en förkortad studiegång. Mer information skickas till dem som kallas till intervju.

Kostnader

1 000 kr/läsår för fika och material. Samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.