Logo Fellingsbro folkhögskola

Behandlingspedagogutbildning Teckenspråk

Dramalektion på behandlingspedagogutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola.

Utbildningsort: Fellingsbro

Antal platser: 12

Kurslängd: 2 läsår

Kurstid:

HT 2018-08-27 - 2018-12-21

VT 2019-01-07 - 2019-05-17

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 17

Innevarande kurstider:

HT 2017-08-23 - 2017-12-19

VT 2018-01-08 - 2018-05-18

Lov: vecka 44, sportlov vecka 8, påsklov vecka 14

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 1 maj.

 

Kontakt

Profilbild Jonas Aronsson

Jonas Aronsson
Mejl
0581-89 100 (växel)

Profilbild Lena Ackesten

Lena Ackesten
Mejl
076-792 91 11

Till ansökan

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med människor på behandlingshem, i öppenvård, inom socialpsykiatrin eller kriminalvården, med elever med särskilda behov, ensamkommande flyktingar eller annan stödverksamhet.

Syfte

Syftet med kursen är att du ska få kunskaper och verktyg, samt arbeta med självkännedom och personlig utveckling, för att kunna arbeta inom missbruksvården och med människor i andra socialt utsatta situationer.

Kursinnehåll

Kursen är en tvåårig yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå och innehåller ämnena behandlingsmetodik, psykologi, sociologi, pedagogik, psykiatri, rättskunskap, drama, hälsa samt beteendevetenskap. Språk och etiska diskussioner behandlas övergripande under kursen. I kursen ingår bl.a. studier inom ART (Aggression Replacement Training), KBT-introduktionskurs (Kognitiv beteendeterapi), ÅP (Återfallsprevention) och MI (Motiverande intervju).

Skolan har utbyte och samarbete med flera internationella aktörer och studiebesök är en viktig del av utbildningen. Under utbildningen företas även en längre resa, exempelvis till Hassela Gotland eller till San Patrignano i Coriano, Italien.

För hög kvalitet och aktualitet strävar vi efter att erbjuda bredd i utbildningen med olika synsätt på missbruk och behandling i nära dialog och samverkan med behandlingsbranschen. Två praktikperioder ingår under termin 2 och termin 4, sammanlagt 11 veckor.

Observera att innehållet och strukturen i kursen kan ändras fortlöpande eftersom både lärare, deltagare och arbetsgivare har möjlighet att påverka upplägget av kursen.

Inträdeskrav

Minimiålder 22 år och obligatoriskt deltagande på intervjudagen som du bjuds in till. För sökande som har ett tidigare missbruk krävs tre års drogfrihet innan kursstart.

Kostnader

400 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 2 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.