Logo Fellingsbro folkhögskola

Allmän kurs på teckenspråk Teckenspråk

Tre bilder på rad. Till vänster tre killar i klassrum. I mitten lärare som skriver på whiteboard. Till höger tjej som tecknar på teckenspråk.

Utbildningsort: Örebro

Antal platser: 16, indelat i två grupper

Kurslängd: 1-3 läsår

Omfattning: Heltid

 

Kurstider läsåret 21/22:

Hösttermin: 16/8-17/12 2021

Vårtermin: 10/1-20/5 2022

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 15 (4 dagar).

Kurstider läsåret 20/21:

Hösttermin: 17/8-18/12 2020

Vårtermin: 11/1-21/5 2021

Lov: Höstlov, v 44 (3 dagar), Sportlov, v 8 (5 dagar), Påsklov, v 13 (4 dagar).

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag till vårterminen 2021: 31 januari

Sista ansökningsdag till HT 2021 är 1 maj, ansökan öppnas 15 februari 2021.

Kontakt

Profilbild Marina Nyman

Marina Nyman
Mejl
073-512 08 99 (WhatsApp)

Till ansökan

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är teckenspråkig och som vill läsa klart din behörighet från grundskolan/specialskolan eller gymnasiet.

Syfte

Syftet med Allmän kurs är att få möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är att få kunskap, att lära för livet och att växa som människa.

Kursinnehåll

I kursen ingår de gymnasiegemen­samma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, natur­kunskap, historia och religionskunskap. Därtill ingår svenskt teckenspråk samt motion och hälsa. Kursen är på heltid och du kan läsa 1-3 år beroende på din skol­bakgrund och dina framtidsplaner. Det är hög lärartäthet på kursen och det finns både tid och resurser för att er­bjuda studier i grupp med individuellt anpassat upplägg.

Här blir du en del av ett socialt sam­manhang med gemensamma aktivite­ter tillsammans med andra på folkhög­skolan. Studierna sker på teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Vi jobbar myck­et med kultur- och demokratifrågor för att därigenom kunna förstå oss själva och samhället. Studieresor och studie­besök är en del av utbildningen.

Från och med höstterminen 2020 delar vi upp kursen i två grupper, för att kunna erbjuda ännu mer individanpassad undervisning.

Antagningsvillkor

Du ska ha fyllt 18 år och vara tecken­språkig.

Kostnader

1 000 kr/läsår för undervisningsmaterial och fika, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Ansökan

När du ansöker ska du skicka med:

  • Grundskolebetyg
  • Eventuellt gymnasiebetyg

Ansvarig skolledare

Michael Karlsson